The Word BISAYA Confusion Answered

Sources: University of the Philippines Library Diliman, Quezon City, Philippines http://www.up.edu.ph/

http://www.hawaii.edu/cps/visayans.html http://en.wikipedia.org/wiki/Visayan_languages

My Trip to Bohol Island

By: Sindy

(Excerpt from CELISTIAL June - July 2009 issue)

My favorite trip is coming.Saturday morning, my friends and I assembled in the Celi’s lobby at 8:30 A.M. We waited for the bus that will take us to the pier. Everyone was expecting this trip.After two hours on the boat voyage, we arrived in Bohol Island smoothly. Even though it was raining, we still felt happy and excited.

litogo's picture

Dulang Pangmatematika

Kun naa kay dose ka bato. Unsaon man nimo paglumbay aron
makahimo ka og linya nga tag-upat ang sulod?

Tubag:

   * * * *
   *       *
   *       *
   * * * *

Tugbang pa ni Juan, Napulo lang ka bato ang akong kinahanglan ug lima
pa gyod ka lumbay ang akong mahimo.

Giunsa man ni Juan paghimo ang lumbay?

 Mao ni ang tubag

litogo's picture

English loan words in Cebuano

English loan words in Cebuano:

Spanish loan words in Cebuano

Spanish loan words in Cebuano:

Online Cebuano Grammar

So you want to learn Cebuano?

 Here are some sites that you can get for free:

 

A functional reference grammar of Cebuano (2009).

A thesis by Michael Tanangkingsing

(An in-depth analysis but confusing for beginners.)

www.floridalinguistics.com/Florida_Linguistics/Student_Paper_Inventory_files/A%20Functional%20Reference%20Grammar%20of%20Cebuano.pdf

 

Cebuano Grammar (2002) from Misionary Training Center (Mormon)

This is a comprehensive grammar guide for Cebuano.

http://www.livingincebu.com/pdf/cebuano/cebuano_language_objectives.pdf

 

Tom Marking Cebuano Notes

litogo's picture

Mahitungod

Kining balayana naggikan ni sa akong pagpaniksik sa mga pamaagi sa atong mga pinulongan.

Ang resulta sa maong pagtuon mao ang programa nga mohagpat sa mga langgikit ug gamot nga pulong. Naglakip kini sa mga sinultian sa Amihanan ug Habagatang bahin sa Sugbo, Binol-anon ug Binisaya sa Mindanaw. Nagtuyok man kining balayana  sa diksyunaryong  Cebuano-English, usa lamang kini ka nangulahing hunahuna.

Andam akong modawat sa inyong  mga komentaryo ug mga sugyot.

 

This website is an offshoot of my research in Cebuano verbal morphology.

litogo's picture

Tapuri

Syndicate content