maanyag's picture

GILADMON

"Sa pagtulo sa iyang luha,
Wala'y bisan usa
Sa iyang mga higala
Ang nakapahid sa nahumod
niyang mga aping..."
 
Hain man kaha sila
Og wala man nila madunggi
Ang alingi-is nimong pagtiyabaw?
 
Tungod ba sa kabanha sa ilang talidhay?
O tungod nabungol na ang ilang mga dalunggan
Sa kahilom sa imong pagkawala?

litogo's picture

Just flow

Saksak-sinagol nga rap!

Bisayan Lyrics for "Those Were the Days, My Friend"

I just minted Bisayan lyrics for one of my favorite melodies from nostalgia lane. I respectfully solicit your comments, good, bad, indifferent or otherwise constructive, disparaging, etc. (Sung to the music of "Those Were the Days, My Friend")

 Bisayan lyrics for “Those Were the Days my Friend.”

Hapdus handomon ang kagahapon

Tang mga pangando'ng nawagtang

Tubod sa kalimot ang mga luha

dumran's picture

Another Bolitas Story

 43 na ang panuigon ni Boss Sinyong, may asawa ug may duha kabuok da'ga nga mga anak. Siya usa ka Bosun, ang Maestro Amo, ang foreman-foreman sa mga ultimo sa deck department. May lima siya ka tawo nga gikuptan, ug ang tanan may mga bolitas sa lagay, talagsaon kay sa 18 niya katuig nga pagpamarko karon lang siya nakasakay og barko na ingon ini kadaghan ang nagpataud og bolitas. Adtong unang semana lang, nagpataud og bolitas ang ilang kadete, ang deck cadet. Mapasigarbuhon kini. 

dumran's picture

Ang Sugilanon sa Bolitas

Sauna kuno na panahon, kadtong 1980s pa, diri banda sa South Africa, sa Durban, usa sa mga puerto na among naadtoan, daghan kuno didto namaligya og diamonds, pero 'uncut', wala pa kini porma, bati pa tan-awon, busa barato, pero tinuod ang mga kini. Unya gihagad kuno ni sa mga lumad didto ngadto sa mga tourist o mga dayo, labi na sa mga seaman na maka-afford jud na mopalit niini tapos dali ra makalusot sa customs kay sa barko man nagtrabaho.

edmac's picture

Sulat (Ikaduhang Yugto)

Sulat (Ikaduhang Yugto)

-eden mamac

Lakbit Saysay:

Sa unang yugto, akong gisugid kaninyo akong mga pinalanggang magbabasa ang unod sa sulat nga akong nakaplagan. Ug sa inyo nang nasayran, akong nadiskobrehan nga usa kini ka loveletter nga ginama gikan sa usa ka gihinganlan ug Ruben ngadto sa iyang gikaibgan nga si Rose. Akoa ug inyo usab mamatikdan nga puno kaayo sa emosyon ug mabati gayud ninyo ang paningkamot ni Ruben nga makasulat ug ininglis nga loveletter aron lang pansinon ni Rose.

edmac's picture

Sulat- Unang Yugto

Sulat (-eden mamac)

Kaniadtong nag-eskwela pa ako sa hayskul, gisangunan ako makausa sa paglimpiyo sa palibot sa dagkong punuan sa mangga sa eskwelahan. Ug sa wala nako damha, adunay usa ka talagsaong panghitabo nga naka pausab sa akong panglantaw ug pangisip isip tawo.

Ang Ulitawo

Nag sugod ning storya sa usa ka ulitawo kadtong nag skwela pa siya sa high school

kay kani nga stage mao man ni ang ting ibug-ibog ug babae.

 

Sa pag skwela niya ug second year high school naka bati na siya ug gugma ngadto

sa usa ka babae nga kinsa mao ang pinaka utokan sa ilang klase.Samtang nag kuyog

silang manag higala nga si Juan ug Pedro nga nag ambit sila sa ilang tagsa-tagsa nga secreto kabahin sa ilang mga

na-ibogan nga babae ug wala toyo-a nga pareha sila ug na-ibogan, pero wala nila baliha

kay aron dili ma guba ilang pag ka amigo ilang gisabot nga ang maka una lang sa pag panguyab.

Sa pag labay sa usa ka semana si Juan nag himo ug sulat ngadto sa usa ka babae pero hadlok siya mo

muhatag kay malditahon man ang babae ang iyang gibuhat iya nalang gisulod ang sulat sa bag sa babae

samtang walay nakakita.Pag ka ugma ni ana si juan sigehan nalang ug esnab sa babae labi na kung mo tan-aw

Si Unat

 

litogo's picture

The Dialectology of Cebuano: Summary and conclusion

7. SUMMARY AND CONCLUSION
Syndicate content