dumran's picture

Hadlok Mahutdan

     Usa na kasemana ang milabay ug dili malikayan ni Pening nga mapansin ang kausaban sa seaman nga bana sukad kini miuli. Agresibo na kini sa kama. Taas na og resistensya.
    "Mas kusgan na lagi ka karon," ingon ni Pening.
    "Mao?" Mitubag ang bana.
    "Oo, dili man ka ana sauna." 
    Nalipay si Pening sa kabag-uhan sa iyang bana. Nangutana siya unsay hinungdan niini. Naintriga siya, nganong mi-abtik na ang linihokan sa bana, nganong dugay na man kini maluya. Exercise? Vitamins?

 

junjimalaza's picture

Barangay: Visayas Physical Appearance 1

The color of the Visayans as described by the Spaniards vary, it depends on who was writing it. Some say that the Boholanos were braver than any of the Visayans and much lighter in color, some said otherwise.  But in general we get the point that the color is actually brown. Some are darker because of the exposure to sun.

Body Decoration

The Visayans back then had tatoo all over their body and dental decorations. Like the lizards or the water monitor that we commonly call "Halo" they too have decorations on their skin. These tatoo tells the tale of ones accomplishments in battle, call it their medal back then.

The image below is a typical look of a Visayan, of which some may have seen in other sites as well.

pintados

The tatooing starts from the ankles and go up. This image is from the Boxer Codex.

dumran's picture

Palahubog

Misis: Sir, bisan palahubog to akong bana pero kinahanglan to nako. Gagmay pa intawon among tulo ka mga anak.
 
Fleet Manager: Sori jud Misis, wala pay balita bahin sa imong bana, padayon pa ang search and rescue operation.
 
Misis: Usa naman ni ka buwan Sir, sukad nalunod ang ilang barko.
 
Fleet Manager: Bitaw Misis, pero kinahanglan pa nato og tulo ka bulan aron ma-confirm ang status sa imong bana. Only then can we execute another action which is, ang pag-release sa compensation.
 
Misis: Pila man Sir?
 
Fleet Manager: Mga 50, 000 U.S. dollars, 2 milyon pesos pud kung i-convert. But as I have said, kinahanglan ma-confirm na MISSING ang imong bana.
 
Misis: Missing nato siya Sir oi. Usa na gud ka buwan, walay balita, diba?
 
THE END

edmac's picture

Botlis Payb (Ikaduhang Gula)

Botlis Payb (ikaduhang gula)
-(edmac)

 
 
Part 2: Ang grupo ug ang mga Alyas
 
I. Ang Grupo: Pagkahimugso
 
Pasado alas siyete na sa gabii nga misakay ako ug traysikol paingon sa baybayon.
Plano nako nga mo-renta ug cottage nga akong katulugan niadtong gabhiona.
Daghang tawo karon didto labi pa nga gidevelop ug gipanindot sa lungsod ang baybayon aron sa pagdani ug mga turista. Tayming sad nagdangat ang piyesta, mao nga daghan ug kalingawan gikan sa lungsod paingon sa mga resorts buyon sa baybayon.
Samtang gahulat nga maabot sa akong destinasyon, nalingaw usab ako nga naghinumdum sa nangagi.

james bond's picture

SAGBAY-LUWAG ANG GIPANGITA NI NOY KIKOY

 
SAGBAY-LUWAG ANG GIPANGITA NI NOY KIKOY
 
Pagdibuho ang hilaw sa butang nga adunay kakulang. Dili pa angayan kutloon gikan sa punuan, aslom kon tilawan. Sa hilaw ikaw magtagamtam. Kon kini masubraan, hinog ug lata ang padulngan. May mga binuhat nga hilaw ang ilogan, magtabisay ang laway daw gitiawan.
 
Si Noy Kikoy naghiwaos, nakakita ug binuhat nga walay hilam-os.
 
'Noy, ngano’ng nagpasalipod man ta?” pulong pa ni Terry.
 
“Day, maayo nang ingon niini aron ka makatarong ug tilaw. “ ni Noy Kikoy pa nga wala mahimutang.
 
“Pero, Noy basin ug makit-an ta’s imong asawa. Selosa ra ba na siya.” mabalak-on’g tubag ni Terry.
 
“Ayaw kabalaka Day. Dali ra ni.” pasabot ni Noy Kikoy.
 
Human sa pipila ka gutlo.
 

james bond's picture

ANG TEXTMATE NI PEKTO

 
ANG TEXTMATE NI PEKTO
 
 
Ang pagkakaplag sa modernong teknolohiya sa natad sa komunikasyon kini nagdala ug kaayuhan sa kinabag-an.  Mahimo pud kining hinungdan sa dili maayong panag-ingnan.  Nagdala pud kini ug dili mahubit masabot nga pagbati sa kinabuhi ni Pekto. 
 
Sa pangedaron nga kan-uman ug unom,  inay mokalma na si Pekto sa gimbuhaton nga angay na lamang unta niyang ihatag sa mga lig-on pa  ug  pundasyon para  sa sambunot sa mga lawasnong panginahanglan, si Pekto naglumpayat lang gihapon. Daghan siyag textmates nga iyang bolahon nga siya kuno batan-on nga nangita ug pareha niya ug edad. 
 
“Pekto, kakusog gud nimong nakakaon sa sud-an nga bakasing sinilian. Wala man ko nimo hapit binli.” pinabundak nga tingog ni   Pwerta ngadto sa iyang bana nga si  Pekto.
 

edmac's picture

Botlis Payb

BOTLIS PAYB
(edmac)

Part 1: Ang Saad

Hhhhhhh.…Huuuuhhh…
Lawm ko nga ginhawa ug buga sa tam-is nga hangin sa palibot.
Mga upat sad ka oras kapin ang akong gibiyahe ug naabtan na ako sa kilomkilom. Apan bisan sa kakapoy, daw milagsik ang akong kalawasan sa pagkakita ko sa habog nga kuros ug kampana sa unahan.
Dili ako relihiyoso nga tawo, apan adunay espesyal nga rason kung nganong gibati ako ug kahinam ug kaabtik niadtong mga taknaa.

Halos walay nausab sa karaang simbahan.
Gikan sa mga haligi ug mga bungbung nga gikulitan sa mga larawan sa mga santos hangtod sa mga dagkong kahoy sa palibot, ang tanan nagpabilin sama ra gihapon sa una.
Apan kini tanan makita sa atubangan, sa sulod, ug sa palibot.

Kumusta kaha ang luyo?
Puno sa kakuryuso ko nga pangutana sa kaugalingon.

Walay giusik nga segundo ang akong mga tiil sa paghatod kanako diretso sa luyong bahin. Bisan ang paghapit, ni ang pagsulod, wala gayud misantop sa akong alimpatakan niadtong mga tungora.

litogo's picture

Sabta na lang aron madali

Sabta na lang aron madali.

(1) “Humot lagi ning imong perfume.” (Naa ba diay perfume nga baho?);

(2) “Mainom ning imong tubig?” (Naa ba diay tubig nga ma-ub-ub);

(3) “Mamaak ning imong iro?” (Naa ba diay iro nga manggitik?);

(4) “Manungag ning imong kabaw?” (Ang mga kabaw ba manilap o mamatid?);

(5) “Mamatid ning imong kabayo?” (Dili manghapuhap ra.);

litogo's picture

Parts of Speech - Mga Bahin sa Pamulong

ENGLISH-CEBUANO GRAMMATICAL GLOSSARY

PARTS OF SPEECH - MGA BAHIN SA PAMULONG

By Atty. Cesar P. Kilaton

The following is a list of English-Cebuano words conceived by Atty. Cesar P. Kilaton but modified by members of the Akademiyang Bisaya Foundation into a more pertinent terminologies in order to facilitate recall by their users. Some original terms are retained, others are not included for lack of significant use.

Syndicate content