ang kinabuhi

Cenin Tarnate Monreal's picture

Ang kinabuhi!

 

 

Ang sobrang kan-on gahapon

Gihabwa, ug ang dokot gikoskos

Hinay-hinay lang kay basin maboslot

Sa panaskan gibutang ug gikislan

 

Ug sulod sa kolon may bugas pang nasunog

Gihumulan sa tubig, para dali rang mohomok

Ug sa paglino-lino sayon rang matangtang

Unya ang tinoghong dali na lang pabukalon

 

Nindot unta kon duna pay nahabiling tableya,

moskobadong kamay nga migahi na

Para isagol sa giluto ug mas lami na sa dila

Kay ang samporado makatagbaw pud baya.

 

Unsaon man bisan diotay nga dugmok wala

Wa may nahabilin sa garapon nga matilok

Sa bagol na lang sa asin ako nagkuha

Para sa lugaw nakong giluto itimpla

 

Kini bitawgn gutomon ta ug wala nay makaon,

Manungkab ta sa kusina manghinaut nga may makit-an

Bisan unta ug dangay o ginamos man lang,

Ug sa bahaw mokaon ug isud-an

.

Ambot uy, nganong kining kapobrehon,

Nindot kaayong mangandoy sa laming pagkaon.

Maski na gani nga kalibkib sa lubi kitkiton.

Masudlan lang ang tiyan nga gigutom!

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ang kinabuhi by Cenin Tarnate M...