Pakigbisog alang sa pag.uswag!

stephani1987's picture

Aron sa mahayag nga kaugmaon ug dili na kita kinahanglan pa nga molangyaw gawas sa nasud ug mahilayo sa atong mga pinalangga.