Gahi'g U'o

dumran's picture

              

 

               Nag-uban ang amahan ug anak nga lalaki pagbisita sa lote nga bag-ong pinalit sa amahan. Ang panuigon sa bata kay 10.

                “Diri ta mamalhin sa sunod Nak, tukuran nato diri og balay,” ingon sa amahan ngadto sa anak.

                Daghan nisulod sa hunahuna sa bata.

                “Unya Pa, butangan nila ni og daghang kahoy?” pangutana sa batang lalaki.

                “Oo.”

                “Yehey! Maglatay-latay dayon ko Pa.”

                ”Ayaw Nak, kay matagak ka, madisgrasya ka.”

                “Maglatay-latay lang gud ko Pa, Sigi na!”

                “Ayaw lagi, kagahi ba nimo og ulo,” nasuko na ang amahan.

                Nadugay sa ilang lalis, nabunalan ra jud ang anak. Kadtong nakauli na sila sa balay, nangutana ang inahan ngadto sa amahan nganong nabunalan man ang ilang anak.

                “Kay gusto man maglatay-latay,” ang tubag sa amahan.

                THE END

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
LEAK by rap08
Leak by Banggiitan