Pilosopiya's blog

THE QUESTION OF GEOPOLITICS

THE QUESTION OF GEOPOLITICS: HOW IS IT PHILOSOPHICAL?

Basaha sa Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1v57IrcNMiyi3_dJuAe-ImIL2WVk6EQBQvmC1s2M1Dmk/edit?usp=sharing

Basaha sa Wordpress

https://dotsophia.wordpress.com/2020/10/24/the-question-of-geopolitics-how-is-it-philosophical/

 

I. Unang Mga Pagsugid sa Pilosopiya ngadto sa Geopolitika

II. Teoryang ‘Sosyalista’ Para sa Geopolitika—Ang Kontribusyon sa mga Marxista

III. Teoryang ‘Pasista’ Para sa Geopolitika—Ang Kontribusyon sa mga Pasista

IV.  Ngadto sa Bag-ong Salabutan Para sa Geopolitika

-All errors are my own-

What is Geopolitics? - R.J. Granieri Translated into Bisaya

What Is Geopolitics and Why Does It Matter?

Ronald J. Granieri, Orbis 59 (4) July 29, 2015: 491-504.

[Translated] 

 

Lantawa si Granieri sa iyang lektura hitungod ani diri: https://www.youtube.com/watch?v=ECzi-bHA4jk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR25HlM_ixte4TfsJOjMWFBlZKjcDfNyfbiTRq4h15CdW6l4_d8Pd-5XoqA

PASIUNA SA TAGASALIN

Unsay relasyon sa terapeutikong pilosopiya sa geopolitika?  Ang tibuok natad sa geopolitika kay ang tibuok natad sa pinulungan. Panoramikong panlantaw ang kananglan sa geopolitika og diha mosulod ang übersichtliche Darstellung. Tinuod, daghang klaseng mga mapa ang tanawon aron mosugakod sa kapanulun-an sa geopolitika, pero ang pinakamahinungdanong mapa kay ang mapa sa topolohiya sa mga pulong, ang lohikal na geograpiya sa mga konsepto.

What are Scientific Revolutions? - Thomas Kuhn Translated to Bisaya

What are Scientific Revolutions? [1]

Thomas S. Kuhn, in The Probabilistic Revolution eds. L. Krüger, L. Daston, M. Heidelberger et al., Cambridge, Mass.: MIT Press, 1987, 7-21.

[Translated]

Pasiuna sa Tagasalin

What is the Philosophy of Law? - John Finnis Translated into Bisaya

"What is the Philosophy of Law?"

John Finnis, in The American Journal of Jurisprudence 59 no. 2 (2014), 133–142.

[Translated. See attachment]

What is the Philosophy of Technology? - Andrew Feenberg Translated into Bisaya

 

What is Philosophy of Technology?

Andrew Feenberg, Japan lecture transcript June 2003

[Translated]

 

PREVIEW

Ang panulun-an nato karong adlawa kay ang pilosopiya sa teknolohiya. Akong histuryaan ang kining panulun-anan gumikan sa duha ka panan-awan. Sugod una ang kasaysayan ug sunod dayun akong tan-awon ang mga katalidunganang opsyon sa kaasdangan, ug ang mga nagalain-laing teorya nga sa pagkakaron sakop sa panaghisgot.

Edmund Gettier's Justified True Belief Paper Translated into Bisaya

         Ang Pagtuo nga Makatarunganon ug Tinuod Kahibalo-an ba?

        Daghang mga pagsulay ang nahimo sa bag-ohay nga miaging mga tuig aron mabungat ang kinahanglanon ug paigong saliganan alang sa pagkahibalo sa isa ka tawo sa mga hinatagang proposisyon. Ang mga pagsulay kasagaran ipagpakaingon nga mabutyag isip katumbas sa mosunod:

(a) Si S kahibalo nga P           

Kung gayod,               

(i) Ang P tinuod,

(ii) S nagatuo sa P, ug

(iii) S dunay pangatarongan sa pagtuo sa P.

 

Pananglitan, si Chisholm nagpatigbabaw nga ang mosumpay sunod mohatag og kinahanglanon ug paigong kondisyon alang sa kahibalo-an:

Syndicate content