Pilosopiya's blog

Pilosopiya's picture

THE ECOLOGICAL IS GEOPOLITICAL

THE ECOLOGICAL IS GEOPOLITICAL

Environment & Territory—Energy & Economy—Population & Security—Hyperobjects & the Anthropocene—Nihilism & Extinction

Pilosopiya's picture

Mga Pahayag Kabahin sa Higayon na Usbon Ang Atong Mahigpiton na Konstitusyon

Mga Kapahayagan Kabahin sa Ekonomiyang Pulitikanhon sa Higayon na Usbon Ang Atong Ekonomikong Mahigpiton na Konstitusyon
(Statements concerning Political Economy on the Occasion That Our Economically Restrictive Constitution Is Changed)

1. Ang korapksyon dili ang problema, kundi ang sintomas sa problema. (Corruption isn’t the problem, it's the symptom of the problem.)

2. Ang mga mabahandi-on na kanasuran wala na datu tungod ilang giwad-an ang korapskyon. (Rich countries did not get rich because they got rid of corruption.)

3. Apan tuod ang mga kabus na mga nasud daan ang sigurado na anaa’y problema sa korapsyon. (But it is certainly poor countries that are really having problems with corruption.)

4. Sa katinuoran lang, ang hinungdan sa pagkakaadunahan o pagkakakabos sa mga kanasuran kay ilang mga balaod o palisiya. (In truth, the causes of the wealth and impoverishment of nations are their laws and policies.)

Pilosopiya's picture

CYBER GEOPOLITICS

A PHILOSOPHICAL CAREER IN CYBER GEOPOLITICS

-All errors are my own-

Karaan na ni na bersyon. Basaha ang gi-usab og bag-o na sinuwatan sa ubos na mga katayan:

Basaha sa Wordpress: https://tinyurl.com/59wbywmn
Basaha sa Medium: https://tinyurl.com/v2taukj8
Basaha sa Academia.edu: https://tinyurl.com/2p8brbf4

 

Pilosopiya's picture

THE QUESTION OF GEOPOLITICS

THE QUESTION OF GEOPOLITICS: HOW IS IT PHILOSOPHICAL?

Karaan na ni na bersyon. Basaha ang gi-usab og bag-o na sinuwatan sa ubos na mga katayan:
Basaha sa Wordpress: https://tinyurl.com/2p95w67b
Basaha sa Medium : https://tinyurl.com/66p88fc3
Basaha sa Academia.edu: https://tinyurl.com/f5xu9khw

-All errors are my own-

PASIUNA

Pilosopiya's picture

What is Geopolitics? - R.J. Granieri Translated into Bisaya

What Is Geopolitics and Why Does It Matter?

Ronald J. Granieri, Orbis 59 (4) July 29, 2015: 491-504.

[Translated] 

 

Lantawa si Granieri sa iyang lektura hitungod ani diri: https://www.youtube.com/watch?v=ECzi-bHA4jk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR25HlM_ixte4TfsJOjMWFBlZKjcDfNyfbiTRq4h15CdW6l4_d8Pd-5XoqA

PASIUNA SA TAGASALIN

Unsay relasyon sa terapeutikong pilosopiya sa geopolitika?  Ang tibuok natad sa geopolitika kay ang tibuok natad sa pinulungan. Panoramikong panlantaw ang kananglan sa geopolitika og diha mosulod ang übersichtliche Darstellung. Tinuod, daghang klaseng mga mapa ang tanawon aron mosugakod sa kapanulun-an sa geopolitika, pero ang pinakamahinungdanong mapa kay ang mapa sa topolohiya sa mga pulong, ang lohikal na geograpiya sa mga konsepto.

Pilosopiya's picture

What are Scientific Revolutions? - Thomas Kuhn Translated to Bisaya

What are Scientific Revolutions? [1]

Thomas S. Kuhn, in The Probabilistic Revolution eds. L. Krüger, L. Daston, M. Heidelberger et al., Cambridge, Mass.: MIT Press, 1987, 7-21.

[Translated]

Pasiuna sa Tagasalin

Pilosopiya's picture

What is the Philosophy of Law? - John Finnis Translated into Bisaya

"What is the Philosophy of Law?"

John Finnis, in The American Journal of Jurisprudence 59 no. 2 (2014), 133–142.

[Translated. See attachment]

Pilosopiya's picture

What is the Philosophy of Technology? - Andrew Feenberg Translated into Bisaya

 

What is Philosophy of Technology?

Andrew Feenberg, Japan lecture transcript June 2003

[Translated]

 

PREVIEW

Ang panulun-an nato karong adlawa kay ang pilosopiya sa teknolohiya. Akong histuryaan ang kining panulun-anan gumikan sa duha ka panan-awan. Sugod una ang kasaysayan ug sunod dayun akong tan-awon ang mga katalidunganang opsyon sa kaasdangan, ug ang mga nagalain-laing teorya nga sa pagkakaron sakop sa panaghisgot.

Pilosopiya's picture

Edmund Gettier's Justified True Belief Paper Translated into Bisaya

         Ang Pagtuo nga Makatarunganon ug Tinuod Kahibalo-an ba?

        Daghang mga pagsulay ang nahimo sa bag-ohay nga miaging mga tuig aron mabungat ang kinahanglanon ug paigong saliganan alang sa pagkahibalo sa isa ka tawo sa mga hinatagang proposisyon. Ang mga pagsulay kasagaran ipagpakaingon nga mabutyag isip katumbas sa mosunod:

(a) Si S kahibalo nga P           

Kung gayod,               

(i) Ang P tinuod,

(ii) S nagatuo sa P, ug

(iii) S dunay pangatarongan sa pagtuo sa P.

 

Pananglitan, si Chisholm nagpatigbabaw nga ang mosumpay sunod mohatag og kinahanglanon ug paigong kondisyon alang sa kahibalo-an:

Syndicate content