jose's blog

DUHA KA TARAS SA SALABOTAN

Jose D. Clepidio

 

I

            Pinasikad sa atong kasinatian, adunay duha ka nanag-atbang nga butang. Pananglitan: hayag ug kangitngit; adlaw ug gabii; silangan ug kasadpan; positib ug negatib; kinabuhi ug kamatayon; ug uban pa.

            Kon mopatighulog ta ngari sa tawo, atong makita nga ang tawo maoy labing labaw sa tanang mga binuhat. Tungod kini sa salabotan sa tawo; sa tanang mga binuhat sa Dios, ang tawo lamang maoy adunay katakos sa salabotan: katakos sa pagpangrason – katakos sa pag-ila unsay husto, unsay sayop; unsay matarong, unsay daotan.

            Ug kon siksikon pa gayod ang salabotan sa tawo, ato usang makita nga aduna kiniy duha ka taras. Kun, adunay duha ka nanag-atbang nga taras ang salabotan.

Gamayng hukngay

 
Mahitungod ning kapahayag (sentence) sa tiilan ning maong webpage:
 
"Balayan alang sa mga Bisaya ug mga mahigugmaon sa pinulongang Binisaya."
 
Ug gibutangan kinig Inenglis nga hubad:
 
"Homepage for the Visayan people and lovers of the Cebuano language."
 
Gilangkoban kini sa duha ka bahin:
 
"Balayan alang sa mga Bisaya..."
     (Homepage for the Visayan people...)
 
ug
 
"...ug mga mahigugmaon sa pinulongang Binisaya."
     (...and lovers of the Cebuano langauge.)
 
Walay kakulian mahitungod sa unang bahin: tali sa Binisaya ug sa Inenglis nga bersiyon niini.
Apan adunay gamayng kakulian sa ikaduhang bahin: tali sa Binisaya ug sa Inenglis nga bersiyon.

Syndicate content