litogo's picture

Welcome - Maayong pag-abot !

Welcome - Maayong pag-abot !

Binisaya is the term we use for our language. It is spoken by about 20 million people in the islands of the Visayas and Mindanao. Mostly it is referred to as Cebuano.

stephani1987's picture

Pakigbisog alang sa pag.uswag!

Aron sa mahayag nga kaugmaon ug dili na kita kinahanglan pa nga molangyaw gawas sa nasud ug mahilayo sa atong mga pinalangga.

Pilosopiya's picture

What is the Philosophy of Technology? - Andrew Feenberg Translated into Bisaya

 

What is Philosophy of Technology?

Andrew Feenberg, Japan lecture transcript June 2003

[Translated]

 

PREVIEW

Ang panulun-an nato karong adlawa kay ang pilosopiya sa teknolohiya. Akong histuryaan ang kining panulun-anan gumikan sa duha ka panan-awan. Sugod una ang kasaysayan ug sunod dayun akong tan-awon ang mga katalidunganang opsyon sa kaasdangan, ug ang mga nagalain-laing teorya nga sa pagkakaron sakop sa panaghisgot.

Pilosopiya's picture

Edmund Gettier's Justified True Belief Paper Translated into Bisaya

         Ang Pagtuo nga Makatarunganon ug Tinuod Kahibalo-an ba?

        Daghang mga pagsulay ang nahimo sa bag-ohay nga miaging mga tuig aron mabungat ang kinahanglanon ug paigong saliganan alang sa pagkahibalo sa isa ka tawo sa mga hinatagang proposisyon. Ang mga pagsulay kasagaran ipagpakaingon nga mabutyag isip katumbas sa mosunod:

(a) Si S kahibalo nga P           

Kung gayod,               

(i) Ang P tinuod,

(ii) S nagatuo sa P, ug

(iii) S dunay pangatarongan sa pagtuo sa P.

 

Pananglitan, si Chisholm nagpatigbabaw nga ang mosumpay sunod mohatag og kinahanglanon ug paigong kondisyon alang sa kahibalo-an:

dumran's picture

Suwat kang Tarah

Kung nanguyab pa lang mo, o dili ninyo uyab ang babaye, ayaw gyud hatagi og love letter. Kay ngano? Mao ni ang istorya.

Sa akong panahon wala pay email, wala pay Windows, wala pay text, maong wala pa sad mausohi kanang gitawag nila karon nga jejemon. Adtong hayskul ko, kung gusto nimo magpadalag mensahe sa babaye, magpalit kag stationery, kanang scented paper gud, kinamot kag suwat, himo kag love letter. Diri mahusgahan ang imong kahagtik sa grammar, kaalam sa spelling, kanindoton sa agi, kahapsay sa pagsuwat walay pinapaan, tin-aw sa pangisip, kung nindot kabag taste, basi ni sa papel nga imong gipili. Tanan-tanan, kahago ug oras, nga imong gihatag, magpamatuud sa imong kasinsero.

Ang pinakaunang babaye nga gihatagan nako og love letter kay ang akong crush sa hayskul, si Tarah. Diri magsugod akong istorya.

dumran's picture

Gahi'g U'o

              

 

               Nag-uban ang amahan ug anak nga lalaki pagbisita sa lote nga bag-ong pinalit sa amahan. Ang panuigon sa bata kay 10.

                “Diri ta mamalhin sa sunod Nak, tukuran nato diri og balay,” ingon sa amahan ngadto sa anak.

                Daghan nisulod sa hunahuna sa bata.

                “Unya Pa, butangan nila ni og daghang kahoy?” pangutana sa batang lalaki.

                “Oo.”

jhellingman's picture

Cebuano Dictionary App for Android available

I've finally made my Cebuano Dictionary App for Android available. It can be downloaded for free from the Google Play store (https://play.google.com/store/apps/details?id=ph.bohol.dictionaryapp).

All comments and remarks are welcome. Note that this app wraps an interface around the data of John U. Wolff's Dictionary of Cebuano Visayan, which was published in 1972, based on a complete survey of the language between 1966 and 1972. It contains sample sentences for many words, which makes it a great learning tool (once you got used to its non-standard orthography, which uses only the vowels, a, i, and u.)

DUHA KA TARAS SA SALABOTAN

Jose D. Clepidio

 

I

            Pinasikad sa atong kasinatian, adunay duha ka nanag-atbang nga butang. Pananglitan: hayag ug kangitngit; adlaw ug gabii; silangan ug kasadpan; positib ug negatib; kinabuhi ug kamatayon; ug uban pa.

            Kon mopatighulog ta ngari sa tawo, atong makita nga ang tawo maoy labing labaw sa tanang mga binuhat. Tungod kini sa salabotan sa tawo; sa tanang mga binuhat sa Dios, ang tawo lamang maoy adunay katakos sa salabotan: katakos sa pagpangrason – katakos sa pag-ila unsay husto, unsay sayop; unsay matarong, unsay daotan.

            Ug kon siksikon pa gayod ang salabotan sa tawo, ato usang makita nga aduna kiniy duha ka taras. Kun, adunay duha ka nanag-atbang nga taras ang salabotan.

Komunidad Sa Katiguwangan

Pinambit sa BisayaQuotes.com

 

Ning maong matahom nga kabuntagon tugoti ko nga mopaabot kaninyo ug usa ka hamubo nga istorya. Dunay istorya sa usa ka komunidad sa mga tigulang diin giplastar pag-ayo sa atong Ginoo sa usa ka malaparaisong yuta. Gibutang sila sa Ginoo sa usa ka matahom nga patag ug gipalibutan kini sa tabunok nga yuta ug matahom nga kabukiran. Gipuno kini sa Ginoo ug mga maayong talan-awon ug sila gihatagan ug tag-as nga kinabuhi. Nilabay ang katuigan apan walay nakita ang Ginoo nga pag-usbaw niining maong komunidad. Ang mga tawo wala molakaw palayo para sutaon kon duna bay mga tawo nga sama kanila nga nagpuyo sa ilang mga silingang lugar. Wala nila sakaha ang kabukiran nga nagpalibot nila aron makita kon unsa ang talan-awon nga makita gikan didto. Wala sila mohangad sa kalangitan aron makita ang katahom sa mga panganod ug sa mga talan-awon ibabaw kanila. Sa dihang miabot kining mga tawhana sa ilang katiguwangon, nakadesider ang Ginoo pagbisita kanila. Ang Ginoo misulod sa lawas sa usa ka biyahedor ug miabot Siya sa maong lugar mga alas 4 na ang takna sa kahaponon.

GNavarro4's picture

Ngano Ang Lamok Maghagong Ug Buot Mosulod sa Lungag sa Atong Dalunggan

Kinopya ko gikan sa pahina sa FB Notes sa akong lokal nga idolo Engr Jes Tirol

Saysay ni: Fermin Toralba, Tagbilaran, Bohol 1921

Sa Kanhiay nga panahon, samtang ang kalibutan batan-on ug hilom pa kay sa karon, ang mga katawhan nagbatbat ug nagtuo sa daghanan kaayo nga mga sugilanon nga katingalahan ug kahibulongan nga walay usa kanato nga nakakita. Niadtong maong mga kanhiay nga panahon, didto sa lalawigan sa Bohol, dinhay nagpuyo nga mananap nga gitawag og Manla. Siya mao ang hari sa mga kasag.

Syndicate content